Det virker som om du bruker en gammel nettleser, det kan ikke gjøre alt fungerer eller ser ut som det skal.

Klimapåvirkning

Klesindustrien er blant verdens mest forurensende industrier, og den store utfordringen ligger i produksjonsleddet. Vårt mål er å oppnå en reduksjon i utslippene av drivhusgasser – vårt miljøavtrykk – med minst 30 % innen 2030. Og innen 2045 skal vi være helt klimanøytrale.

Dette er ambisiøse mål som vi er nødt til å bryte ned i ulike delmål. Det viktigste vi kan gjøre – som en del av klesindustrien – er å produsere færre plagg gjennom å redusere overproduksjonen. Vi tror at vi kan bidra til et sunnere forbruk ved å tilpasse sortimentet vårt slik at sesongproduksjonen blir mindre – og dermed også utslippene. Målet er derfor å halvere antall varer på salg allerede innen 2020.  

Vi innfører nulltoleranse når det gjelder antall flytransporter fra 2020, noe som betyr at alle plagg skal fraktes med båt og i unntakstilfeller med tog. Og vi vil redusere antall forretningsreiser med fly – med 50 % i løpet av 2020. 

 

I tillegg vil vi redusere selve ressursbruken i produksjonen, først og fremst gjennom å utvikle produkter på bakgrunn av mer ressurseffektive produksjonsprosesser. I første rekke konsentrerer vi oss om funksjonsytterplaggene i konseptet PO.P WeatherPRO®, siden det er en stor og viktig produktgruppe for oss. Fra og med høsten 2021 skal vi ha 100 % sporbarhet med hensyn til vann-, energi- og kjemikalieforbruk for samtlige plagg i denne gruppen. Og innen 2025 skal vi ha redusert forbruket av vann, energi og kjemikalier med 30–75 % avhengig av område.    '

Vi bruker ikke energi bare i produksjonen, men også i den øvrige virksomheten, for eksempel i butikkene. I dag er 98 % av strømmen som vi bruker i egne butikker, fornybar. Der har vi satt oss et mål om å ha 100 % fornybar strøm i løpet av 2020 samt å redusere strømforbruket med 30 % innen 2021.  

I 2017 begynte vi å ta betalt for poser i butikkene våre og gi overskuddet til veldedige formål. Stadig flere kunder har valgt å ikke kjøpe pose, og i dag er antall poser redusert med 75 % sammenlignet med 2017. I løpet av 2020 faser vi ut plastposene helt fra butikkene våre og erstatter dem med papirposer i resirkulert materiale. Målet er at vi i løpet av 2021 også skal erstatte netthandelsposene, som fremdeles er i resirkulert plast. Disse tiltakene vil medføre redusert miljøavtrykk og mindre plast i naturen.  

Målene knyttet til redusert ressursbruk og utslipp er utfordrende, og vi vil både følge dem opp og løpende formidle hvordan utviklingen og måloppfyllelsen forløper.