Det virker som om du bruker en gammel nettleser, det kan ikke gjøre alt fungerer eller ser ut som det skal.

Klimapåvirkning

Klesindustrien er blant verdens mest forurensende industrier, og den store utfordringen ligger i produksjonsleddet. Vårt mål er å oppnå en reduksjon i utslippene av drivhusgasser – vårt miljøavtrykk – med minst 50 % innen 2030. Og innen 2045 skal vi være helt klimanøytrale.

Dette er ambisiøse mål som vi er nødt til å bryte ned i ulike delmål. Det viktigste vi kan gjøre – som en del av klesindustrien – er å produsere færre plagg gjennom å redusere overproduksjonen. Vi tror at vi kan bidra til et sunnere forbruk ved å tilpasse sortimentet vårt slik at sesongproduksjonen blir mindre – og dermed også utslippene. 


I løpet av 2020 hadde vi et mål om å innføre nulltoleranse mot flytransport, noe som innebærer at alt skal fraktes med båt og i unntakstilfeller med tog. På grunn av dagens omstendigheter, kraftige forsinkelser koblet til Covid19 og nedstenginger av fabrikker, levde vi ikke opp til denne policyen i 2020. Vi har halvert våre forretningsreiser med fly og kommer til å fortsette å velge alternative reiseveier i så stor grad som mulig i 2021.


I tillegg vil vi redusere selve ressursbruken i produksjonen, først og fremst gjennom å utvikle produkter på bakgrunn av mer ressurseffektive produksjonsprosesser. I første rekke konsentrerer vi oss om funksjonsytterplaggene i konseptet 
PO.P WeatherPRO®, siden det er en stor og viktig produktgruppe for oss. Fra og med høsten 2021 skal vi ha 100 % sporbarhet med hensyn til vann-, energi- og kjemikalieforbruk for samtlige plagg i denne gruppen. Og innen 2025 skal vi ha redusert forbruket av vann, energi og kjemikalier med 30–75 % avhengig av område.

Vi bruker ikke energi bare i produksjonen, men også i den øvrige virksomheten, for eksempel i butikkene. I dag er 100% av strømmen vi bruker i våre egne butikker fornybar. Vi hadde som mål å redusere strømforbruket vårt med 30% i løpet av 2020, resultatet ble en reduksjon på 36%. 

I 2017 begynte vi å ta betalt for poser i butikkene våre og gi overskuddet til veldedige formål. Stadig flere kunder har valgt å ikke kjøpe pose, og i dag er antall poser redusert med 84 % sammenlignet med 2017. I løpet av 2020 faset vi ut alle plastposer fra butikkene våre og erstattet dem med papirposer i resirkulert materiale. Målet er at vi i løpet av 2021 også skal erstatte netthandelsposene, som fremdeles er i resirkulert plast. Målet er at vi i løpet av 2021 også skal erstatte e-handelsposene våre som fortsatt er i resirkulert plast. Disse tiltakene vil medføre redusert miljøavtrykk og mindre plast i naturen.

For AW21 har vi begynt å ta i bruk fargingsteknikken Dope Dye. Dope Dye er en effektiv og mer miljøvennlig produksjonsteknikk for farging av syntetiske fibrer som polyester og polyamid. Med denne teknikken er det mulig å spare opptil 50 % vann og redusere kjemikaliebruken med opptil 85 %. CO2-utslippene reduseres med opptil 60 %. Vi vil øke andelen stoffer som farges med Dope Dye for hver sesong.

Målene knyttet til redusert ressursbruk og utslipp er utfordrende, og vi vil både følge dem opp og løpende formidle hvordan utviklingen og måloppfyllelsen forløper.