Det virker som om du bruker en gammel nettleser, det kan ikke gjøre alt fungerer eller ser ut som det skal.

Vår leverandørspolicy

Polarn O. Pyret har ingen egne fabrikker, men klærne våre produseres ved fabrikker rundt omkring i verden. Vi har et nært samarbeid med partnerne våre, og mange av dem har vi jobbet med i mange år. Det er viktig for oss hvem vi samarbeider med, derfor stiller vi høye krav til sikkerhet, kvalitet, miljø og sosialt ansvar.

Sammen blir vi sterkere, og derfor har vi siden 2005 vært medlem av Amfori-BSCI, et internasjonalt initiativ der flere tusen deltakere fra totalt 40 land samarbeider for å oppnå endringer i den globale leverandørkjeden. Vi deler atferdsregler med Amfori-BSCIs drøyt tusen andre selskaper og vi foretar våre eksterne kontroller via Amfori-BSCI.  

 

Amfori BSCIs atferdsregler innebærer en forpliktelse om å jobbe systematisk med risikovurdering, kunnskapsformidling, kontroll og forbedringsarbeid hos leverandører og fabrikker. Alle leverandører som produserer for oss, må forplikte seg til å følge atferdsreglene som en del av leverandøravtalen. Atferdsreglene omfatter elleve viktige områder med fastsatte minimumskrav og “best practice”.  

 

De elleve områdene er: 

Vi sørger for at leverandørene våre får den opplæringen og støtten som kreves for å kunne oppfylle våre krav og retningslinjer. Ved en kontroll granskes samtlige deler, og hvis noe ikke er som det skal, oppretter vi en tiltaksplan sammen med leverandøren. Det kan skje at det går så langt at samarbeidet blir avsluttet, men i første rekke prøver vi alltid å få til forbedringer for å unngå at de ansatte plutselig står uten inntekt. 

I tillegg til arbeidet som vi utfører gjennom Amfori-BSCI, jobber vi også med fabrikker som er SA8000-sertifisert. Hvis en fabrikk oppfyller alle krav i BSCIs atferdsregler, oppmuntres den til å gå et steg videre og bli sertifisert i henhold til SA8000, noe BSCI betrakter som den beste standarden i verden i dag. 

For at en fabrikk skal bli SA8000-sertifisert må den oppfylle alle krav med hensyn til barnearbeid, tvangsarbeid, HMS, organisasjonsfrihet og retten til kollektive forhandlinger, diskriminering, disiplinærpraksis, godtgjørelser og ledelsessystem. 

Våre leverandører

Produksjonsland og produksjonsenheter som lager våre produkter.

Redd Barna

Siden 2018 har vi hatt et nordisk samarbeid med Redd Barna.