Det virker som om du bruker en gammel nettleser, det kan ikke gjøre alt fungerer eller ser ut som det skal.

Vilkår og regler for bruk av vår kjøp og selg-side

Vårt mål er at hvert Polarn O. Pyret-plagg skal brukes og elskes av tre barn – minst. På den måten forlenger vi levetiden til hvert plagg, noe som etter vår mening er det mest bærekraftige man kan gjøre. Ved å kjøpe og selge plagg på vår kjøp og selg-side sparer du på jordens allerede knappe ressurser. Sammen kan vi gi klærne et langt liv!

 

Nedenfor følger noen råd når du skal kjøpe eller selge plagg:

- Unngå å betale på forskudd – vi fraråder forskuddsbetaling til mottakeren før du har fått varen. Det er alltid smart å være forsiktig.

- Stol på magefølelsen – hvis selgeren – eller kjøperen – ikke virker pålitelig, bør du ikke nøle med å avbryte handelen! Stol på magefølelsen, og unngå å akseptere tjenester eller opplegg som virker suspekte.

- Er du blitt utsatt for bedrageri?  Hvis du mistenker at du er blitt utsatt for bedrageri på vår kjøp og selg-side, ber vi deg melde fra til vår kundeservice. Beskriv det som har skjedd, hvilken annonse det dreier seg om, og oppgi annen informasjon som kan være nyttig.

- Ser du en annonse som du opplever som upassende, useriøs eller på annen måte bryter med våre vilkår og regler, er vi takknemlige hvis du melder fra til oss. Send en melding til vår kundeservice

 

Nedenfor følger vilkårene og reglene som gjelder for bruk av Polarn O. Pyrets kjøp og selg-side (også kalt “Siden”). Gjennom å bruke Siden godtar du disse vilkårene og reglene, og forplikter deg til å følge dem.

 

Polarn O. Pyret forbeholder seg retten til å blokkere eller utestenge en bruker som misbruker, manipulerer eller bruker vår kjøp og selg-side i strid med disse vilkårene og reglene.

 

Bruk av vår kjøp og selg-side

Polarn O. Pyrets kjøp og selg-side er kun beregnet for private annonser og privatpersoner. Siden er imidlertid stengt for personer som tidligere har brutt disse vilkårene og reglene, brutt vilkår og regler som Polarn O. Pyret tidligere har fastsatt eller brutt de til enhver tid gjeldende lover og øvrige regler. 

 

En forutsetning for å kunne bruke vår kjøp og selg-side er at du er PO.P+-medlem. Du administrerer annonsene dine under "Mine sider".

 

Regler for annonsering

For å annonsere på Polarn O. Pyrets kjøp og selg-side må du følge reglene for utforming av annonser som du finner nedenfor. Polarn O. Pyret forbeholder seg retten til å avgjøre når en annonse bryter reglene for annonsering, eller på annen måte betraktes som feilaktig eller misvisende. Vi forbeholder oss også retten til å fjerne slike annonser fra Siden.

 

- Det er kun tillatt å annonsere og selge Polarn O. Pyret-plagg. Annonsering av andre varemerker eller bruk av annonsen til markedsføringsformål er ikke tillatt.

- Annonseoverskriften må beskrive varen tydelig, og det er ikke lov å bare oppgi en lenke til en annen side. Annonseteksten skal være på et nordiskt språk eller engelsk.

- Det er ikke tillatt å legge inn samme vare i flere annonser samtidig. Slett den gamle annonsen før du legger inn den nye.

- Lenker i annonsen skal være relevante for varen det annonseres for.

- Bilder i annonsen skal være relevante for varen det annonseres for.

- Det er ikke lov å bruke firmalogoer.

- Det er bare tillatt å laste opp bilder og annonsetekster som du kan garantere at du har nødvendige rettigheter til, enten ved at du selv har opprettet innholdet eller at du har innhentet tillatelse til å bruke innholdet fra personen som har opprettet det. Det er altså ikke lov å ta bilder fra andre annonser uten samtykke fra annonsøren. Disse er beskyttet av åndsverkloven.

- Annonser som kan virke støtende eller diskriminerende mot folkegrupper, enkeltpersoner eller offentlige personer, er ikke tillatt.

 

Det som fremgår av objektbeskrivelsen (beskrivelse av det som skal selges), er det som ligger til grunn for kjøpekontrakten, som er bindende for begge parter. I tillegg kommer eventuelle muntlige eller skriftlige avtaler dere imellom.

 

For øvrig er det kjøpsloven som regulerer kjøp mellom privatpersoner.

 

Ansvarsbegrensning

Polarn O. Pyrets rolle i denne sammenheng er å formidle kontakt mellom kjøper og selger gjennom å stille kjøp og selg-siden til disposisjon for våre medlemmer. Vi står helt utenfor selve transaksjonen og har aldri kjennskap til eller kontroll med detaljene i en avtale. Kjøpekontrakten inngås direkte mellom kjøper og selger. Vi har altså verken juridisk rett eller mulighet til å ta parti for et medlem eller tilby spesifikke løsninger på et problem. Vi fraskriver oss ethvert ansvar for den annonserte varen, transaksjonen, leveransen og/eller overdragelsen av denne.

 

Polarn O. Pyret jobber for å opprettholde god sikkerhet og tilgang til vår kjøp og selg-side. Imidlertid gir vi ingen garantier vedrørende Sidens funksjonalitet eller tilgjengelighet. Polarn O. Pyret kan ikke holdes ansvarlig for at Siden er midlertidig nede eller for at informasjon eller funksjoner ikke fungerer som forventet. Driften av vår kjøp og selg-side kan komme til å bli forstyrret av flere faktorer utenfor vår kontroll. Polarn O. Pyret forbeholder seg retten til når som helst å stanse tilgangen til siden midlertidig for å utføre service, for eksempel retting av programfeil, vedlikehold og oppgraderinger.

 

Polarn O. Pyret står ikke i noen tilfeller ansvarlig for direkte eller indirekte skade, kostnad, tap eller krav som kan oppstå som følge av bruk av vår kjøp og selg-side eller informasjon som finnes på Siden. Polarn O. Pyret kan verken garantere eller stå ansvarlig for at identiteten som brukerne har oppgitt eller informasjonen som brukerne legger igjen på Siden, er korrekt.

 

Immaterielle rettigheter

Alle rettigheter til tekst, bilder og øvrig materiale som gjøres tilgjengelig gjennom din bruk av vår kjøp og selg-side, overdras til Polarn O. Pyret.

Gjennom å laste opp innhold på vår kjøp og selg-side, for eksempel legge ut en annonse, gir du Polarn O. Pyret en ubegrenset rett til å disponere over innholdet gjennom for eksempel å bearbeide, formattilpasse, lagre eller kopiere det og gjøre det tilgjengelig for allmennheten. Polarn O. Pyret har også rett til å overdra disse rettighetene til eventuelle samarbeidsparter. Disse rettighetene beholdes også etter at en annonse er slettet.

 

Du frafaller dermed alle krav på erstatning fra Polarn O. Pyret for vår bruk av innholdet som du gjør tilgjengelig på Polarn O. Pyrets kjøp og selg-side. Du beholder imidlertid dine rettigheter etter åndsverkloven. Det innebærer at du som opphavsperson har rett til ikke å få verket endret på en måte som krenker ditt litterære eller kunstneriske omdømme.

 

Polarn O. Pyrets kjøp og selg-side er beskyttet av immaterielle rettigheter, inkludert men ikke begrenset til opphavsrett til programvare, varemerker, bilder og kode. Polarn O. Pyret, eller deler av det, kan ikke under noen omstendighet brukes, justeres, ekstraheres, kopieres, distribueres eller benyttes på annen måte enn det som fremgår av disse vilkårene eller etter skriftlig godkjenning fra Polarn O. Pyret. Denne typen materiale og informasjon kan ikke brukes på annen måte enn innenfor rammene for normal bruk av vår kjøp og selg-side. Dette gjelder også all bruk av Polarn O. Pyrets registrerte varemerker.

 

Erstatning

Du som bruker Polarn O. Pyrets kjøp og selg-side er erstatningspliktig overfor Polarn O. Pyret for alle tap og kostnader som vi pådrar oss på grunn av at du bryter disse vilkårene og reglene, alternativt at du bryter de til enhver tid gjeldende lover eller gjør inngrep i tredjeparts rettigheter.

 

Endring av vilkår og regler

Disse vilkårene og reglene oppdateres løpende. Når det skjer endringer, vil dette bli meddelt, der de oppdaterte vilkårene og reglene vil bli gjort tilgjengelige. Du som bruker tjenesten, forstår og godtar at dersom du bruker tjenesten etter at vilkårene er endret, vil Polarn O. Pyret betrakte den fortsatte bruken som en aksept av de oppdaterte vilkårene og reglene.

 

Endring av vår kjøp og selg-side

Polarn O. Pyret kan når som helst beslutte å avvikle eller endre kjøp og selg-siden. Polarn O. Pyret forbeholder seg da retten til å stanse din tilgang til Siden, noe som vil skje etter at du har fått informasjon om dette, for eksempel gjennom melding til din registrerte e-postadresse.

 

Tvist

Svensk lov skal komme til anvendelse når det gjelder disse vilkårene og reglene. Tvist som oppstår i forbindelse med disse, som ikke kan løses gjennom megling mellom partene, skal avgjøres ved svensk allmenn domstol, med tingretten i Stockholm som første instans.

 

Hvordan behandler vi dine personopplysninger?

Polarn O. Pyret er opptatt av ditt personvern. For at vi skal kunne gi deg tilgang til våre tjenester, for eksempel gi deg mulighet til å annonsere på vår kjøp og selg-side eller kontakte annonsører, må vi innhente og behandle noen opplysninger om deg. Personopplysningene som innhentes, kan også brukes til å hindre misbruk av våre tjenester.

 

Per i dag innhenter Polarn O. Pyret navn, e-postadresse og telefonnummer. Hvis du bare kan nås per telefon, må du oppgi dette i annonseteksten. En fungerende e-postadresse er imidlertid obligatorisk for å kunne annonsere for en vare.

Noen opplysninger kan innhentes i forbindelse med bruken av våre tjenester. Det kan være navnet på Internett-leverandøren, IP-adressen og domenet som brukeren kobler seg opp fra samt opplysninger om operativsystem og nettleser. 

Polarn O. Pyret videreformidler ikke opplysninger til tredjepart, men vi kan komme til å hjelpe politiet med informasjon hvis det forekommer ulovlig innhold i annonsene.

I vår personvernpolicy finner du mer informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har. Vi følger EUs generelle personvernforordning (GDPR).

 

 

Sist oppdatert: 2019-04-09