Det virker som om du bruker en gammel nettleser, det kan ikke gjøre alt fungerer eller ser ut som det skal.
Bærekraft

People

Hvem som produserer og leverer produktene våre, er veldig viktig for oss. Dessuten mener vi at åpenhet overfor deg som kunde er viktig. Du skal kunne se hvilken fabrikk som har produsert klærne du kjøper, og være helt sikker på at alt har foregått på en korrekt måte.

Våre leverandører

Vi har ingen egne fabrikker, men produserer klærne våre hos leverandører over hele verden. Alle er nøye utvalgt, og mange av dem har vi samarbeidet med i mange år.

Våre samarbeidspartnere er en del av oss, og vi stiller høye krav til sikkerhet, kvalitet, miljø og sosialt ansvar. Derfor sørger vi for at de får opplæringen og støtten som kreves for å kunne oppfylle våre krav og følge våre retningslinjer.


Siden 2005 har vi vært medlem av Amfori BSCI, et internasjonalt initiativ med tusenvis av medlemmer og leverandører som sammen jobber for å oppnå stadige forbedringer i den globale leverandørkjeden. Vi deler etiske retningslinjer med Amfori BSCIs drøyt to tusen andre medlemmer fra 45 land, og våre eksterne kontroller utføres i samsvar med Amfori BSCIs etiske retningslinjer og av kontrollører som er godkjent av Amfori BSCI.

Amfori BSCIs etiske retningslinjer innebærer en forpliktelse om å jobbe systematisk med risikovurdering, kunnskapsformidling, kontroll og forbedringsarbeid hos leverandører og fabrikker. Alle leverandører som produserer for oss, må forplikte seg til å følge de etiske retningslinjene som en del av leverandøravtalen.

Alt dette kontrolleres regelmessig. Under kontrollene blir alle deler gransket, og hvis noe ikke er som det skal, oppretter vi en tiltaksplan sammen med leverandøren. Det kan skje at det går så langt at samarbeidet blir avsluttet, men i første omgang forsøker vi alltid å få til forbedringer for å unngå at de ansatte plutselig står uten inntekt.

I tillegg til arbeidet vi gjør gjennom Amfori BSCI jobber vi også med fabrikker som er SA8000-sertifisert. For at en fabrikk skal bli SA8000-sertifisert må den oppnå høyeste karakter innen alle deler av de etiske retningslinjene.

Siden 2014 har vi vært aktive i "The Accord on Building and Fire Safety in Bangladesh", som nå går under navnet ”The Transition Accord”. Målsettingen er å øke sikkerheten ved tekstilfabrikkene i Bangladesh.

Mer informasjon om vårt sosiale arbeid finner du i bærekraftrapporten vår.

Minst tre barn i hvert plagg. Det er bærekraft i praksis.

Leverandørliste

Det er også viktig at våre kunder og andre interessenter får innsyn i virksomheten. To ganger i året publiserer vi derfor en oppdatert leverandørliste med produksjonsland og -enheter (syenheter) som fremstiller produktene våre.

Kriteriet for at en produksjonsenhet skal komme på listen er at verdien av vår samlede årlige produksjon er høyere enn 100 000 SEK, samt at vi har samarbeidet med fabrikken i minst én sesong. Den offentlige leverandørlisten tilsvarer 99 % av vår samlede ordreverdi.

Leverandørlisten viser hvilke gyldige tredjepartsinspeksjoner som er utført eller sertifikater som er utstedt i den respektive syenheten, samt i hvilken grad fabrikken oppfyller BSCIs etiske retningslinjer i henhold til 13 spesifiserte kategorier. Hver kategori i en kontroll rangeres fra A (Very good) til E (Unacceptable). Vi rapporterer hvor stor andel av de 13 kategoriene som har fått A (Very Good) eller B (Good) ved siste kontroll, det vil si de beste resultatene.

I listen nedenfor ser du hvilke fabrikker som produserer klærne våre, sortert etter produksjonsland, samt resultatet av den siste kontrollen som ble gjennomført ved hver fabrikk:

Leverandørliste