Det virker som om du bruker en gammel nettleser, det kan ikke gjøre alt fungerer eller ser ut som det skal.
Bærekraft

Planet

Jorden går i arv, og det skal også klærne våre gjøre.

Klesindustrien er blant de mest forurensende industriene i verden. Og siden vi er en del av den, er det vårt ansvar å endre dette. Vi er nødt til å redusere utslippene våre. Nå. Derfor har vi satt oss høye mål – innen 2030 skal vi ha redusert klimagassutslippene med minst 50 %. Og innen 2045 skal vi være helt klimanøytrale.

Med disse målene reduserer vi klimagassutslippene i tråd med Parisavtalen og det som vitenskapen sier er nødvendig for å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 °C. Det er viktig at vi utfordrer, stiller spørsmål ved og jobber strategisk ut fra eksisterende vitenskapelige bevis, og vi vil kontinuerlig oppdatere målene deretter.

Fremstilling av nye produkter utgjør den absolutt største delen av utslippene våre og er den virkelig store utfordringen. At plaggene brukes lenge og av mange er derfor en viktig faktor når det gjelder å redusere miljøpåvirkningen. Og derfor oppfordrer vi også kundene til å gi videre, låne, selge og kjøpe brukt.

Les mer om PO.P Second Hand

Siden basisåret 2017/2018 har vi kartlagt utslippene i egen virksomhet – scope 1 og 2, og siden 2020/2021 har vi også kartlagt utslipp fra produksjon, transport, franchisebutikker og forretningsreiser – scope 3.

Les mer om arbeidet for å redusere klimapåvirkningen i vår bærekraftrapport

Vi er overbevist om at vi bare kan nå målene gjennom sterke partnerskap og samarbeid på alle nivåer.

Derfor er vi med i STICA - Swedish Textile Initiative for Climate Action. Dette er et viktig initiativ for læring, erfaringsutveksling og utviklingen av den svenske klesindustrien.

Vi velger riktige kjemikalier

All klesproduksjon krever en viss bruk av kjemikalier. For eksempel er det nødvendig for å farge stoffet og å lage et trykk. Vi har i mange år operert med en liste med strenge kjemikalierestriksjoner, og kvalitetssikrer alltid produktene våre fra et miljø- og helseperspektiv.

Målet er å jobbe proaktivt med kjemikaliespørsmål, noe som gjør at vi i mange tilfeller går lengre enn det loven krever. Blant annet impregnerer vi ytterplaggene våre med BIONIC-FINISH® ECO, en PFAS-fri teknologi som etterligner vannavvisning i naturen. Og ved å velge GOTS-sertifisert bomull har vi en garanti for at bare de mest skånsomme kjemikaliene på markedet er blitt brukt.

Kjemikaliekravene etterprøves gjennom stikkprøvekontroller utført av tredjepartslaboratorier, og kontrollene skjer både under produksjon og på plagg som er hentet direkte fra butikk.

Forskningen på kjemikalier går stadig fremover. Derfor har vi siden 2006 vært medlem av kjemikaliegruppen som drives av Swerea IVF og har over 100 medlemmer. Formålet med gruppen er å spre oppdatert informasjon om kjemikalie- og miljørelaterte spørsmål, samt å støtte og tilby verktøy i det videre arbeidet med kjemikaliespørsmål.

Her finner du listen med kjemikalierestriksjoner som alle leverandørene våre plikter å følge. Listen oppdateres hvert år i henhold til nye lovkrav.


Kemikaliestopplista